Společnost POE EDUCO, spol. s r. o. se sídlem Divadelní 946/9, 741 00 Nový Jičín, IČ: 64089398, je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 13677.

Rekvalifikační kurzy

Díky našim rekvalifikačním kurzům, získáte kvalifikaci potřebnou pro lepší uplatnění na trhu práce. Většina zaměstnavatelů vyžaduje znalost práce s počítačem na uživatelské úrovni, mnozí z nich také základní orientaci v ekonomických pojmech.Tato nabídka se neomezuje pouze na kurzy pro získání nového zaměstnání, ale umožní Vám dlouhodobě si prohlubovat své znalosti.
Rekvalifikace je určena všem zájemcům, kteří uvažují o získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení té dosavadní. Nabízíme širokou škálu akreditovaných rekvalifikačních kurzů.
  více informací

Motivační a aktivizační a poradenské programy

 

Poradenské programy  Vám pomůžou se orientovat na trhu práce, pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít uspokojující zaměstnání. Dále se naučíte prezentovat sebe sama, vytvořit si osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi..)
a přidá Vám mnoho dalších zkušeností potřebných pro každodenní profesní život.
  více informací

Firemní kurzy

Naše společnost Vám dodá kurz na míru pro Vaše zaměstnance dle Vašich požadavků. Nabízíme oblíbené kurzy výpočetní techniky, kurzy se zaměřením na ekonomiku, účetnictví, měkké dovednosti i manažerské kurzy a další. Poradíme, jak získat finanční podporu na vyškolení či rekvalifikování nově přijímaných pracovníků či na zvýšení odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců. Umíme i poradit v kterých případech mohou být hrazeny i mzdové náklady Vašich školených zaměstnanců.
  více informací

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme širokou škálu odpoledních kurzů pro veřejnost s cílem nabídnout zvýšení své dosavadní kvalifikace potřebné např. pro svou dosavadní práci. Můžete se také přidat do dopoledních rekvalifikačních kurzů, kterých se účastní především uchazeči o zaměstnání.
  více informací

Projekty EU

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
  více informací

Agentura práce

Jako jednu z dalších forem vzdělávání, nabízíme našim klientům zprostředkování krátkodobé pracovní stáže u potencionálních zaměstnavatelů.

Stáže probíhají formou hlavního pracovního poměru u rozpočtových a příspěvkových organizací ve spolupráci s úřady práce Moravskoslezského kraje.
  více informací