Program celoživotního učení (známý pod zkratkou LLP - Lifelong learning programe) je vzdělávací program EU. Vznikl na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES vydaného dne 15. listopadu 2006 a je vyhlášen na období 2007-2013. Program celoživotního učení nahrazuje program Socrates a Leonardo da Vinci z předchozího období.