Díky našim rekvalifikačním kurzům, získáte kvalifikaci potřebnou pro lepší uplatnění na trhu práce. V mnoha odvětvích dnešní praxe je samozřejmostí základní orientace v ekonomických pojmech a zvládnutí počítače na uživatelské úrovni.

Tato nabídka rekvalifikačních kurzů se neomezuje pouze na kurzy pro získání nového zaměstnání, ale umožní Vám dlouhodobě si prohlubovat své znalosti. Rekvalifikace je určena všem zájemcům, kteří uvažují o získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení té dosavadní. Nabízíme širokou škálu akreditovaných rekvalifikačních kurzů.

 

Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce:


  • Náklady na kurzovné - uchazečům o zaměstnání může poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací, např. jízdné,
  • Finanční podpora při rekvalifikaci - uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci. Její výše činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeč, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví výše podpory při rekvalifikaci z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Ostatní kteří mají nárok na podporu při rekvalifikaci, dostanou částku zhruba 3.266 Kč.

 

V případě, že máte zájem o rekvalifikaci, kterou nenabízí úřad práce, můžete zažádat o tzv. "zvolenou rekvalifikaci". Jde o  rekvalifikaci  zajišťovanou podle § 109 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto rekvalifikaci si volí a zajišťuje uchazeč nebo zájemce o zaměstnání (dále jen žadatel) sám a úřad práce mu ji za stanovených podmínek může uhradit. Žadatel si volí jak druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, tak vzdělávací zařízení. Úřad práce hradí pouze náklady rekvalifikace (kurzovné), případné další výdaje (lékařské vyšetření před rekvalifikací, cestovné, ubytování) si hradí žadatel sám. Při účasti ve zvolené rekvalifikaci nenáleží podpora při rekvalifikaci.