Účetnictví a daňová evidence

Délka kurzu:

130 hodin

 

Vstupní předpoklady:

Středoškolské nebo odborné vzdělání ukončené maturitou.

 

Obsah:

- úvod do účetnictví,

- rozvaha, rozvahové a výsledkové účty,

- zásoby,

- dlouhodobý majetek,

- finanční účty,

- zúčtovací vztahy,

- kapitálové účty a dlouhodobé závazky,

- náklady a výnosy,

- účetní uzávěrka zjišťování hospodářského výsledku,

- daňová evidence.

OdDoLokalita
No records to display.středa 29. srpna 2012 7:15:00