Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

Délka kurzu:

140 hodin

 

Vstupní předpoklady:

Minimálně ukončené středoškolské vzdělání se základní znalostí obsluhy PC.

 

Obsah:

- úvod do účetnictví,

- rozvaha, rozvahové a výsledkové účty,

- zásoby,

- dlouhodobý majetek,

- finanční účty,

- zúčtovací vztahy,

- kapitálové účty a dlouhodobé závazky,

- náklady a výnosy,

- účetní uzávěrka zjišťování hospodářského výsledku,

- účetnictví na PC,

- přímé a nepřímé daně.

OdDoLokalita
24.02.201428.03.2014Ostravastředa 29. srpna 2012 7:15:00