JOB klub KLASIK

Délka kurzu:

24 vyučovacích hodin

 

Určeno pro:

Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců nebo fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

 

Popis aktivizační činnosti (obsah):

1. Modul – Úvodní schůzka  (přivítání a představení účastníků, seznámení s obsahem a cílem skupinového poradenství JOB klub, prezentace očekávání účastníků, stanovení pravidel pro účastníky skupinového poradenství JOB klub)

2. Modul – Orientace na trhu práce (disponibilní informační zdroje, portál MPSV, aj., formy kontaktu se zaměstnavateli, nabídka služeb zaměstnanosti (nástroje APZ)

3. Modul – Osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis,.doklady o vzdělání)

4. Modul – Příprava na přijímací pohovor (verbální a neverbální komunikace, umění naslouchat, sebehodnocení, nácvik přijímacího pohovoru)       

5. Závěrečný modul (pracovněprávní problematika, zhodnocení dosavadních aktivit účastníka, zpětná vazba, dotazník)

 

Program bude v jednotlivých modulech rozšířen či přizpůsoben podle cílové skupiny JOB klub (Start, Klasik, Návrat, Help, Plus, Mix) a podle aktuální situace ve skupině.

OdDoLokalita
No records to display.pátek 7. září 2012 5:32:00
Comments are closed on this post.