Počítačové kurzy pro seniory

Senioři v České republice začínají mít velký zájem o počítače včetně práce s internetem. Ti, kteří již tuto dovednost ovládli, jsou pyšní, že umí používat elektronickou poštu, která jim umožní lépe komunikovat nejen se svými dětmi a hlavně vnuky,
ale současně s celým světem. Těmto lidem se najednou otevírá úplně nový svět, mohou se mnohem lépe věnovat svým koníčkům a dalším zájmům. A pokud ještě žádný neměli, velice brzy něco objeví a s tím i nové kontakty a přátele. Také zjišťují, že mají větší respekt svých vnoučat, pro které je mnohem zajímavější babička, když jim dokáže na internetu najít podklady k přípravě do školy nebo k seminární práci. Zvýšení sebevědomí se rovněž projeví snadnějším překonáváním mezigenerační bariéry.

Starší lidé, kteří ještě s počítačem nepracovali, mají většinou velkou nedůvěru ve své schopnosti. I když někteří z nich tuší,
že počítač a internet pro ně mohou být užitečnými pomocníky, brání jim v této aktivitě hlavně psychologická bariéra. Bohužel v České republice není zatím obvyklé vidět například v internetové kavárně u počítače seniora. A určitě to není tím,
že by starší člověk neměl na brouzdání po internetu čas.

A přitom překonat ty první krůčky není vůbec tak obtížné, jak se zdá. Připravili jsme pro seniory speciální počítačový kurz,
ve kterém za pomoci zkušené lektorky brzy zjistí, jak je práce s počítačem snadná. Navíc v kurzu poznají nové přátele a určitě najdou i spoustu inspirace pro svůj volný čas. Znovu budou mít pocit, že den má málo hodin a že svět vůbec není nudné místo, jak se některým může zdát.

Obsah:

 • Seznámení s počítačem z čeho se skládá (hardware), co nám pomáhá se s ním domluvit (vstupní a výstupní zařízení),
  co nám pomáhá s ním pracovat (software - programy)
 • Operační systém a jeho ovládání, grafické uživatelské rozhraní
 • Soubory, dokumenty, složky; orientace na disku
  vyhledávání, kopírování a přesouvání souborů; ukládání na disketu; práce s CD; koš
 • Příprava dokumentů v textovém programu Word; orientace v programu; řádky, odstavce; ukládání a načítání souboru, tisk; nastavení písma a jeho parametrů; vyhledávání a náhrady v dokumentu; vkládání obrázků; záhlaví a zápatí; styly odstavců
 • Tabulkový procesor Excel; prostředí a ovládání; práce s tabulkou; vyhledávání a náhrady; grafické znázornění dat
 • Prohlížení stránek Internetu; jak funguje Internet; ovládání prohlížeče; prohlížení obsahu stránky; vyhledávání dalších stránek; práce s adresami stránek v prohlížeči
 • Elektronická komunikace (E-mail); poštovní služby na Internetu; možnosti elektronické pošty
 • Počítač jako prohlížeč obrázků, fotografií, přehrávač hudby a videa; obrázky; digitální fotografie; přehrávání multimediálních souborů; DVD – digitální video
OdDoLokalita
No records to display.pondělí 9. prosince 2013 5:52:00