Pracovník v sociálních službách (155h)

Obsah:

- úvod do problematiky sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb,

- sociálněprávní minimum, metody sociální práce,

- základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,

- úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,

- základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,

- etika v práci pracovníka sociální péče,

- základy ochrany zdraví,

- základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,

- aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,

- prevence týrání  a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,

- základy výuky péče o domácnost,

- krizová intervence,

- úvod do problematiky zdravotního postižení,

- zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo život jiných fyzických osob.

 

OdDoLokalita
29.04.201431.07.2014Nový Jičínpondělí 24. února 2014 4:25:00
Comments are closed on this post.