PROFESNÍ KVALIFIKACE
Poradenská a vzdělávací společnost POE EDUCO, spol. s r. o. je autorizovanou osobou (dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a to konkrétně pro profesní kvalifikace:


•  Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M)

•  Ekonom práce (63-005-R)

•  Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)
•  Personalista (62-007-N)
•  Skladník (66-002-H)

Dle výše uvedeného zákona byla vytvořena Národní soustava kvalifikací (NSK). NSK je komplexní systém hodnocení a certifikace odborných kompetencí, který umožňuje certifikaci výsledků vzdělávání bez ohledu na to, jakým způsobem byly získány. Je tedy jedno, zda potřebné znalosti a dovednosti člověk získal studiem ve škole či se je naučil sám v praxi, důležité je jejich prokázání formou standardizované zkoušky.

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS).
Kvalifikační standard obsahuje informace o tom, co má uchazeč umět, jaké má mít znalosti a dovednosti.
Hodnoticí standard uvádí, jak se tyto znalosti a dovednosti budou ověřovat (jaká je forma standardizované zkoušky).

Zkoušky realizují podle zákona č.179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva), nebo i fyzické podnikající osoby.
Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Podle vyhlášky č. 176/2009 Sb. platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace.
V případě potřeby lze zájemce o zkoušku také na tuto zkoušku připravit formou individuálního vzdělávání. Před zkouškou proběhne posouzení aktuálních znalostí zájemce, a pokud jsou v některé oblasti nedostatečné, zájemce si je může doplnit buď formou samostudia, nebo v rámci individuálního kurzu. Po úspěšném zvládnutí zkoušky získá její absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci.

•  Profesní kvalifikace Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M)
Kvalifikační a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout zde.

•  Profesní kvalifikace Ekonom práce (63-005-R)
Kvalifikační a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout zde.

•  Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)
Kvalifikační a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout zde.

•  Profesní kvalifikace Personalista (62-007-N)
Kvalifikační
a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout zde.

•  Profesní kvalifikace Skladník (66-002-H)
Kvalifikační
a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout zde.

Národní soustava kvalifikací byla vytvořena v rámci projektů realizovaných z ESF s názvy UNIV, UNIV 2 a UNIV 3.

Další informace k NSK můžete najít na oficiálních stránkách Národní soustavy kvalifikací.