Projekt FORMULA se snaží řešit zapojení dospělých studentů z našich sociálně a ekonomicky vyloučených komunit a jejich vývoj směrem "o krok nahoru" prostřednictvím jejich vzdělávání, v němž bude využívat mentory.

 

Rámec projektu tvoří dva  jasné strategické výstupy:

  • v obtížných ekonomických podmínkách vytvářet větší sociální začlenění tím, že se bude pracovat s dospělými z našich vyloučených lokalit,
  • pomáhat našim studentům ke zvýšení kvalifikace, a tuto jejich i společenskou potřebu řešit poskytováním solidního poradenství.

 

Čtyři hlavní aktivity projektu:

  1. Každý partner bude identifikovat a vytvářet propojenou síť dospělých mentorů z řad studentů a jejich komunit z různých znevýhodněných oblastí.
  2. Vytvořit materiály a zdroje pro podporu zúčastněných mentorů.
  3. Vytvořit materiály a zdroje pro učící se organizace dospělých za účelem podpory dobrovolných poradců, pracujících
    s dospělými studenty.
  4. Vytvořit evropskou síť mentorů prostřednictvím partnerství projektu a mobilit tak, aby byla poskytnuta podpora partnerským/státním sítím.

 

Dokumenty

Průvodce mentora

Příručka facilitátora

 

Vedoucí partner

Velká  Británie

SWAPWest: Scottish Wider Access Programme

 

Partneři

Romunsko

FORMARE STUDIA

Česká republika

POE EDUCO, spol. s r.o.

Švédsko

University of Malmö

Španělsko

Foundation for Social Development (FDS)

 

Přidružený partner

Velká  Británie

            Glasgow Caledonian University