Šance pro region - zvýšení zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

CZ.1.04/2.1.01/D8.00046

Projekt ukončen v roce 2015

Realizátor projektu - POE EDUCO, spol. s r. o.

Partner projektu - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.

Šance pro region byl projekt, který umožnil osobám z cílové skupiny připravit se na výkon nového povolání a získat nové zaměstnání. Projekt Šance pro region byl plně financován ESF a rozpočtem České republiky v rámci OP LZZ, to znamená, že účast v něm byla pro osoby z cílové skupiny zcela zdarma. Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2015.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo pomoci osobám z cílových skupin najít vhodné pracovní uplatnění, pro které měly předpoklady, nebo připravit některé z nich na zahájení podnikatelské činnosti, a to prostřednictvím realizace následujících klíčových aktivit:

- bilanční diagnostika,

- motivace a poradenství,

- rekvalifikace v oborech skladník, základy podnikání, vedoucí provozu (mistr/mistrová), pracovník v sociálních službách  a úklidový pracovník administrativních ploch,

- zprostředkování zaměstnání/umístění na nově vytvořené pracovní místo/zahájení podnikání,

- zhodnocení aktivit

Pro koho byl projekt určen

Pro minimálně 150 osob z řad uchazeček a uchazečů nebo zájemkyň a zájemců o zaměstnání, kteří byli evidováni na Úřadu práce, a to konkrétně pro osoby:

- do 20 let věku, resp. do 25 let věku (absolventi SŠ/VŠ)

- pečující o dítě do 15 let věku

- starší 50 let věku

- v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců

Místa konání aktivit

Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, případně další lokality Moravskoslezského kraje dle zájmu poboček ÚP v MSK.

Podpora zaměstnavatelů

Dotace na nově vytvořené nebo volné pracovní místo ve výši 15 000 Kč/měsíc po dobu 6měsíců.

Co projekt nabízel

- Zprostředkování zaměstnání nebo umístění na nově vytvořené či volné pracovní místo.

- Poradenství včetně pracovní diagnostiky v rozsahu 62 hodin.

- Rekvalifikace:

  • Skladník (69 hodin teorie a 81 hodin praxe + zkouška před autorizovanou osobou), cca 3 kurzy/30 osob,

  • Vedoucí provozu (mistr/mistrová) (150 hodin teorie + 5 hodin zkouška), cca 3 kurzy/30 osob,

  • Pracovník v sociálních službách (120 hodin teorie a 30 hodin praxe + 5 hodin zkouška), cca 3 kurzy/30 osob,

  • Úklidový pracovník administrativních ploch (66 hodin teorie a 94 hodin praxe + zkouška před autorizovanou osobou), cca 3 kurzy/30 osob

  • Základy podnikání (150 hodin teorie + 5 hodin zkouška), cca 3 kurzy/30 osob.

- Podporu účastníkům projektu:

  • Proplacení jízdného do a z místa konání aktivity

  • Stravenky v hodnotě 80 Kč za každý den účasti na aktivitách projektu

  • Příspěvek na péči o dítě do 15 let věku a další závislé osoby


Popis a zhodnocení realizace projektu

Realizátor projektu POE EDUCO, spol. s r. o. v úzké spolupráci s partnerem projektu Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s. se okamžitě od zahájení realizace projektu pustil do rozsáhlé akviziční činnosti a publicity projektu. Navázal úzkou spolupráci s ÚP v MSK a  zavedl efektivní systém řízení a kontroly projektu. Veškeré přípravné práce proběhly ve velmi krátké době, neboť již za 3 týdny od zahájení realizace byl spuštěn 1. běh motivačně poradenského programu a následně pak rekvalifikace Základy podnikání v Novém Jičíně.

V současné době je realizace projektu ukončena. Vzdělávací aktivity byly ukončeny počátkem července. Do konce října 2015 pokračovala v podstatě pouze aktivita zaměstnávání úspěšných absolventů rekvalifikací.

Za celé období realizace proběhlo 14 akvizičních výběrových schůzek s cílovou skupinou za účasti celkem 234 osob, z tohoto počtu do projektu vstoupilo 164 osob. Plánovaná hodnota 150 osob byla překročena o 14 osob, tj. navýšení o 9 %.

V období realizace projektu byly realizovány a ukončeny rekvalifikace na pracovní činnosti:

- Skladník (2x, Nový Jičín a Rýmařov),

- Základy podnikání (2x, Nový Jičín a Ostrava),

- Vedoucí provozu (mistr/mistrová) (5x, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Ostrava - 2x),

- Pracovník v sociálních službách (5x, Frýdek-Místek, Nový Jičín - 2x, Ostrava - 2x ), 

- Úklidový pracovník administrativních ploch (1x, Nový Jičín).

Celkem bylo realizováno dle plánu 15 běhů aktivit, které zahrnovaly poradenství včetně bilanční diagnostiky a rekvalifikace. Rekvalifikace úspěšně absolvovalo, a získalo osvědčení o rekvalifikaci nebo osvědčení o složení kvalifikační zkoušky, 125 osob. Plánovaná hodnota 120 osob byla překročena o 5 osob, tj. navýšení o 4 %.

Podařilo se nám za účinné podpory partnera projektu zajistit úspěšnou propagaci projektu a navázat spolupráci s 30 firmami z MSK, které projevily zájem zaměstnat úspěšné absolventy projektu.

Od 1. 1. 2015 bylo průběžně zaměstnáno v rámci projektu min. po dobu 6ti měsíců celkem 31 osob (z toho bylo 30 nově vytvořených pracovních míst a 1 uvolněné pracovní místo) a 6 osob zahájilo podnikání. Plánovaný ukazatel zaměstnanosti ve výši 26 osob jsme překročili o 10 osob, tj. o 38 %!

Výsledky projektu nás opravňují ke sdělení, že projekt se od začátku vyvíjel velmi slibně ke spokojenosti všech zúčastněných stran a nabídl zajímavé příležitosti jak našim úspěšným absolventům rekvalifikací, tak zapojeným zaměstnavatelům.


Informace a kontakty

Realizátor projektu

POE EDUCO, spol. s r. o.
sídlo společnosti: Divadelní 946/9, 741 01 Nový Jičín
adresa jednatelství: Varenská 49, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 64089398
DIČ: CZ64089398

Partner projektu

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.
Výstavní 8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 00576310
DIČ: CZ00576310

Koordinátor projektu

Andrea Plecháčková
tel.: 596 657 258
mobil: 736 626 899
e-mail: andrea.plechackova@poe-educo.cz

Webové stránky

www.esfcr.cz
www.poe-educo.cz