Projekt AutoNet

Projekt ukončen v roce 2012

 

» Dílčí cíle projektu

» Příjemce

» Partneři projektu

» Harmonogram

 

Hlavním cílem projektu AutoNet je zvýšení kvality výuky v autooborech na středních odborných školách s efektivním využitím prostředků ICT.

Stěžejní myšlenkou projektu je spojení zkušeností, znalostí a dovedností odborníků zúčastněných subjektů v projektu. Projekt je postaven na symbióze žadatele, soukromé firmy z oblasti vzdělávání a 7 partnerů, středních škol v MSK, kdy každý subjekt tvoří pouze určité produkty, ostatním subjektům je odborným oponentem a ve finále všechny subjekty mají k dispozici všechny produkty, které byly takto vzájemnou spoluprací vytvořeny.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky celkem 21 stěžejních témat autooborů. Projekt podpoří minimálně 1 850 žáků a 70 pedagogů odborných předmětů. Projekt je realizován v období od listopadu 2009 do června 2012.

Aktuální informace najdete na stránkách projektu:

Projekt Autonet

 

Dílčí cíle projektu:

 • Vytvoření kompletu studijních materiálů (SM) pro 21 zvolených témat. Každý z partnerů je garantem vybraných 3 témat. Komplet SM obsahuje učební text, pracovní listy (testy pro žáka), powerpointovou prezentaci a příp. instruktážní video/foto snímky. Garant - partneři.
 • Vytvoření webového výukového portálu (WVP) na podporu odborné výuky oborů autodopravy, umožňující e-learning
  i mimo vyučovací dobu. Garant - žadatel.
 • Pilotní ověření nově vytvořených SM vlastních tří témat včetně e-learningové podpory na skupině žáků vlastní školy. Garant - partneři a žadatel.
 • Vzájemná výměna finálních verzí pilotně ověřených SM mezi partnery a jejich implementace do ŠVP. Garant - partneři
  a žadatel.
 • Výroba tištěných sborníků SM pro partnery. Garant - žadatel.
 • Výroba kompletu SM na datovém nosiči pro žáky i pedagogy. Garant - žadatel.
 • Finalizace SM na WVP. Garant - žadatel a partneři.
 • Doplnění teoretické výuky žáků o poznatky z praxe prostřednictvím tematických exkurzí.
 • Zvýšení úrovně ICT gramotnosti pedagogů v seminářích "Seznámení s WVP"
  a "Interaktivní formy výuky".
 • Diseminace výstupů projektu ostatním školám a odborné veřejnosti prostřednictvím internetového portálu.

Příjemce


POE EDUCO, spol. s r. o.

POE Educo

Naše společnost je projektově orientovanou organizací s procesním přístupem k řízení, která ve své činnosti důsledně uplatňuje antidiskriminační politiku. Maticová organizační struktura využívá projektové týmy k realizaci jednotlivých zakázek. Řídicí funkce
i role v projektech jsou obsazovány na základě rovných šancí mezi muži a ženami.

Délka jednotlivých projektů v uplynulém období kolísala od jednoho měsíce do dvou let. Převážně se jednalo o vzdělávací projekty zaměřené na uchazeče o zaměstnání z Moravskoslezského, Jihomoravského a Královéhradeckého kraje.

Celková hodnota projektů realizovaných přes ESF v r. 2007 činila 24 mil. Kč. S prací s cílovými skupinami máme 15leté zkušenosti. Našimi kurzy projde ročně v průměru 2 400 účastníků. V nabídce máme 30 akreditovaných vzdělávacích projektů, doplněných různými typy motivačních a poradenských aktivit.

Dále realizujeme:
 • odborné kurzy a rekvalifikace
 • aktivizační a motivační programy
 • individuální a skupinové poradenství
 • pracovní diagnostiku a rehabilitaci
 • zprostředkování praxe a zaměstnání (povolení MPSV)
 • workshopy a konference.

Partneři projektu


Partner 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Zpracovávaná témata:
Téma č. 1 Zdrojová soustava
Téma č. 2 Kola a pneumatiky
Téma č. 3 Stanice technické kontroly (STK)

Partner 2

 

Střední odborná škola, Frýdek-Místek
 

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Zpracovávaná témata:
Téma č. 4 Brzdy
Téma č. 5 Emise
Téma č. 6 Konstrukce řízení motorových vozidel B, C

Partner 3

Střední škola techniky a služeb, Karviná

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Zpracovávaná témata:
Téma č. 7 Snímače a jejich diagnostika
Téma č. 8 Základní hydraulické systémy
Téma č. 9 Diagnostika snímačů

Partner 4

Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Zpracovávaná témata:
Téma č. 10 Klimatizace
Téma č. 11 Elektronické systémy brzd a podvozku
Téma č. 12 Geometrie

Partner 5

Střední škola, Vítkov - Podhradí

Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace

Zpracovávaná témata:
Téma č. 13 Měření výkonu motorových vozidel
Téma č. 14 Palivová soustava vznětových motorů
Téma č. 15 Palivové soustavy zážehových motorů

Partner 6

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Zpracovávaná témata:
Téma č. 16 Konstrukce podvozku motorového vozidla
Téma č. 17 Diagnostika zážehových motorů
Téma č. 18 Diagnostika vznětových motorů

Partner 7

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

Zpracovávaná témata:
Téma č. 19 Diagnostika tlumičů pérování
Téma č. 20 Zapalovací systémy
Téma č. 21 Rozvody řetězem – řemenem OHV/OHC, měření tenzometrem

Harmonogram

1) Období: 11/2009-8/2010 - etapa TVORBA

Činnosti:
 • tvorba inovativních příruček a pomůcek pro výuku technických oborů
 • podpora spolupráce SŠ a zaměstnavatelů v regionu
 • podpora spolupráce SŠ s technickými VŠ
 • exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odborných pracovištích
 • seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému využití ve výuce
 • příprava a ověřování nových metod začlenění ICT do výuky
 • zvyšování ICT gramotnosti pedagogů
 • vývoj softwarové aplikace a interaktivních materiálů pro výuku i pro volný čas
 • příprava studijních materiálů pro e-learning žáků SŠ
 • podpora škol k aktivnímu využívání nástrojů e-learningu
 • poskytování metodické pomoci v oblasti ICT pro pedagogy

2) Období: 9/2010-8/2011 - etapa PILOT

Činnosti:
 • Finalizace tvorby inovativních příruček a pomůcek pro výuku technických oborů
 • podpora spolupráce SŠ a zaměstnavatelů v regionu
 • exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odb. pracovištích
 • seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií k následnému využití ve výuce
 • ověřování tří vlastních témat na každé škole
 • zvyšování ICT gramotnosti pedagogů
 • finalizace tvorby studijních materiálů pro e-learning žáků SŠ
 • podpora škol k aktivnímu využívání nástrojů e-learningu
 • poskytování metodické pomoci v oblasti ICT pro pedagogy

3) Období: 9/2011-6/2012 - etapa PRAXE

Činnosti:
 • využití vytvořených inovativních příruček a pomůcek pro výuku technických oborů
 • podpora spolupráce SŠ a zaměstnavatelů v regionu
 • exkurze žáků a pedagogů v podnicích a na odborných pracovištích
 • ověřování nových metod začlenění ICT do výuky
 • podpora škol k aktivnímu využívání nástrojů e-learningu