Návrat do zaměstnání 

CZ.1.04/3.3.05/96.00051

Projekt ukončen v roce 2015

 

Projekt, který pomohl najít nové pracovní uplatnění zájemcům, kteří překročili věkovou hranici 50 let. 

Cílem projektu bylo nastartovat novou pracovní kariéru nezaměstnaných občanů starších 50 let, kteří byli ohroženi sociálním vyloučením, anebo již byli sociálně vyloučeni, a nedařilo se jim odstranit bariéry vůči trhu práce.

Pro koho byl projekt určen, kdo se mohl přihlásit?

Přihlásit se mohli zájemci starší 50 let s nízkým vzděláním, nebo zdravotním omezením

Vybraní zájemci se účastnili:

Bilanční diagnostiky (14 hodin)

Vzdělávací aktivita s prvky skupinového a individuálního poradenství, komplexní posouzení schopností a možností uplatnění na trhu práce.

Skupinový  poradenský  program včetně finanční a počítačové gramotnosti  (66 hodin)

Navazující vzdělávací aktivity sestavené z motivačně poradenské části, základů finanční gramotnosti a základů počítačové gramotnosti.

Cílem aktivit bylo posílení schopností účastníků projektu zvládat komunikační techniky, zvládání konfliktů nácvikem asertivních technik, zvýšení finanční a počítačové gramotnosti.

Rekvalifikační kurzy

Účastníci projektu měli možnost si vybrat jeden ze dvou rekvalifikačních programů:

  • Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (150 hodin)

Kurz byl rozdělen na teoretickou (120 hodin) a praktickou část (30 hodin)

Cílem vzdělávací aktivity bylo osvojení dovedností a vědomostí, potřebných pro výkon pečovatelské služby v oblasti poskytování obslužné a základní výchovné péče. Úspěšní absolventi nacházeli uplatnění v ústavních zařízeních sociálních služeb i jako terénní pracovníci.

  • Rekvalifikační kurz Skladník (100 hodin)

Kurz byl rozdělen na teoretickou (46 hodin) a praktickou část (54 hodin).

Cílem vzdělávací aktivity bylo osvojení dovedností a vědomostí, potřebných pro práci v oblasti skladování.

Individuální poradenství: po celou dobu projektu mohli účastníci čerpat 3 individuální poradenské hodiny.

 

Doprovodná opatření = vzdělávání bez překážek

Úhrada jízdného do a z místa konání projektové aktivity

Stravné formou stravenky v hodnotě 80,- Kč/den  za každý den účasti na aktivitách projektu


Místa konání

Největší zájem o zapojení do projektu jsme evidovali v lokalitách Karviná, Nový Jičín a Ostrava.

Dosažené výsledky projektu: 

Realizace projektu Návrat do zaměstnání byla dne 14. 3. 2015 ukončena.

Dvanáct běhů projektu zaměřených na získání kvalifikační zkoušky Skladník a Pracovník v sociálních službách, bylo velmi úspěšných. Bylo vytvořeno 14 nových pracovních míst a celkové plnění MI výsledků bylo splněno na 93,3 % a MI výstupů bylo splněno na 103 %.

Celkem bylo na základě vstupního výběru zařazeno do projektu 102 posluchačů, kteří nastoupili do motivační části projektu (KA Bilanční diagnostika a KA Skupinový poradenský program včetně finanční a počítačové gramotnosti). 

Další klíčovou aktivitou, kterou úspěšně absolvovalo 89 posluchačů, byl rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (49 posluchačů), nebo Skladník (40 posluchačů), zakončený kvalifikační a závěrečnou zkouškou. Praktická část výuky proběhla v reálných podmínkách na pracovištích spolupracujících společností.

Po celou dobu teoretické části projektu měli posluchači pro vyhledávání volných pracovních míst k dispozici notebooky s připojením na internet a bylo jím poskytnuto individuální poradenství, které jim pomáhalo s řešením problémů při hledání nového zaměstnání.

Projekt Návrat do zaměstnání byl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Díky těmto finančním prostředkům bylo vytvořeno 14 nových pracovních míst.

 

 

Realizátor projektu

POE EDUCO, spol. s r. o., Divadelní 946/9, 741 01 Nový Jičín

Vedoucí projektu:

Ing. Jiří Čmucha

Tel.:596 657 241

E-mail: jiri.cmucha@poe-educo.cz

Koordinátor projektu:

Andrea Plecháčková

Tel.: 596 657 241; 736 626 899

E- mail: andrea.plechackova@poe-educo.cz